Lelkigondozói továbbképzés

A továbbképzés során az alapképzésben tanultakat mélyítjük el. A Rogers-i segítő beszélgetés és az Adler-i individuálpszichológia gyakorlati elemeivel dolgozunk.

Kinek ajánljuk?

Akik a tudásukat akarják elmélyíteni

Alapképzésben részt vett hallgatóinknak

Segítő szakmában dolgozóknak

Lelkipásztoroknak

Gyülekezeti, egyházi szolgálóknak

Pároknak

Miről szól?

A képzés a lelkigondozói alapképzésen elsajátított bibliai és lélektani ismeretek elmélyítésével segíti a személyes lelkigondozást.

A hallgatók gyakorolják a rogersi beszélgetésvezetést, megismernek újabb hatékony lelkigondozói módszereket.

A tanulók segítséget kapnak továbbá abban, hogy a problémák és helyzetképek sokszínűségét felismerve könnyebben el tudják dönteni, hogy a lelkigondozói szolgálat melyik formáját alkalmazzák. A képzés végére a hallgató megtanul a gyakorlati tapasztalataira hatékonyan reflektálni és a határait felismerni, ezáltal kompetencia szintje jelentősen emelkedik.

A továbbképzés eredményesebb, ha a résztvevő saját önismeretét tovább fejleszti. Ehhez önismereti segítőt (külön díj ellenében) tudunk biztosítani.

92
Összesen 92 órás képzés
60
60 kontaktórás elméleti blokk, interaktív jelleggel
egyéni önismereti foglalkozás igénybevételére lehetőség van
18
18 óra távoktatás egyéni tanulási szakaszok alapján
10
10 óra lelkigondozói kísérési gyakorlat egyéni időbeosztás alapján
4
4 óra záródolgozat készítése

Miért?

A lelkigondozói alapképzésen tanultak egy út kezdetét jelentik. Néhány hallgató számára az önismeretre kerül a fókusz, ami a jó lelkigondozói munka egyik fontos összetevője, de szükség van a szakmai tudás elmélyítésére és nagyon sok gyakorlásra. A továbbképzésen a résztvevő szakmai kompetenciája bővül, ráláthat a segítő kapcsolatra egy tágabb perspektívából, és ismételheti, gyakorolhatja az alapképzésen tanultakat.

Mire számíthatsz?

Interaktív mentorált tanulás

Biblikus tanítás

Magasan képzett oktatók

Felekezetközi hozzáállás

Jelenléti oktatás

Elfogadó, kis létszámú csoport

Empátia labor személyes támogatással

Hatékony gyakorlási lehetőség

Miközben az elhívásodat gyakorlod és a lelki ajándékaidat kamatoztatod, a tapasztalatszerzés mellett szükséged van visszajelzésre, tanulásra és növekedésre.

Képzés leírása

Modulok

1.

Az életstílus és a négy alapvető életterület összefüggése

Individuálpszichológiai ismétlés. A résztvevők  tudatosítják, hogy mi az életstílus, hogyan nyilvánul meg a hatása a négy legfőbb életterületen  (foglalkozás, munka, szerelem, család, közösségi élet, hit, hobby) és gyakorolják a tanácskérő személyek érzés- és gondolatvilágának feltérképezését. 

2.

A lelkigondozó életstílusának kihatása a lelkigondozói folyamatra

A résztvevő magával hozza előzetesen kidolgozott életstílusának alapkijelentéseit, életmondatait, és a saját életstílus jegyzete alapján megvizsgálja, hogy érzésvilága, gondolkodásmódja,  viselkedése milyen átfedéseket és párhuzamokat takar.

3.

A segítő beszélgetés elmélyítése

A hallgatók saját tanácsadói gyakorlatából leírt kísérési jegyzőkönyvét dolgozzuk fel.

4.

Kora gyermekkori emlékek és az életstílus összefüggése az individuálpszichológia alapján

Ez a továbbképzési nap egy eddig még ismeretlen módszer gyakorlására ad lehetőséget.  A résztvevők gyakorolják a  “feltevések” megfogalmazását és reflektálnak a hozott példákban felmerülő kérdésekre

5.

Családi gyökerek és az élettörténet a beszélgetésekben

A nap az Alapképzés 4. moduljára épül, ismétlést tartalmaz. Családi gyökereink, minták, mottó, az atmoszféra kihatásai az életre. A család funkciói. A család, mint rendszer. Családfelállítás, bábuk, jegyzetek alapján. 

6.

A tanultak összefoglaló alkalmazása a gyakorlatban

Minden eddig tanult módszer gyakorlása

Alapfeltételek

Támogatás

A képzés elvégzésével szupervíziós támogatásra, további képzésekre és a konferenciáinkon való részvételre nyílik lehetőség.

Hatáskör

Hallgatóink a képzés elvégzését követően gyülekezeti/egyházi közösségükben folyamatos szupervízió mellett önállóan lelki kísérő feladatot láthatnak el.

Oktatás időpontjai

Az alapképzés témáinak elmélyítése és gyakorlása kiscsoportban. Max. 15 fő, annak, aki kísér rendszeresen, és igénybe vesz szupervíziós segítséget.

Helyszín

Felvételi eljárás

A jelentkezést követően online felvételi beszélgetésre is sor kerül.

1.

dokumentum

A jelentkezéshez szükséges az alábbi dokumentumok digitális verziója:

a) Saját önéletrajz (ehhez mintát itt találsz)

b) Egyházi közössége vezetőjének ajánlása (ehhez mintát itt találsz)

c) Befizetési bizonylat a regisztrációs díjról

(szkennelt, fotózott verzióban kérjük, pl. pdf, .jpg)

2.

Jelentkezési űrlap kitöltése

Az űrlap kitöltése és az 1/a,b,c dokumentumok feltöltése.

(A dokumentumok feltöltését követően a Küldés gombbal tudod véglegesíteni a jelentkezésedet.)

3.

kérdőív

A jelentkezést követően emailben küldünk egy kérdőívet, amit kitöltve 7 napon belül visszavárunk.

A kérdőív beérkezése után a jelentkező bekerül a regisztrációs eljárásba, amely nem jelent automatikus felvételt a képzésre.

Regisztrációs díj

Név: Eleos-Education Nonprofit Kft.

Összeg: 7 000 Ft

Bank: KDB Bank Európa Zrt.

Bankszámlaszám:

   GIRO szám: 13555555-13552010-00012220

   IBAN: HU80135555551355201000012220

Közlemény: SAJÁT NÉV + regisztrációs díj

A regisztrációs díj és a kérdőív beérkezése után a jelentkező bekerül a regisztrációs eljárásba, amely nem jelent automatikus felvételt a képzésre.

A jelentkezések elbírálása érkezési sorrendben történik, amiről emailben adunk visszajelzést.

A regisztrációs díjat nem áll módunkban visszautalni.

Ha elakadtál, akkor írj emailt az eleoskepzes@gmail.com-ra.

Képzési díj

80 000 Ft / fő

A továbbképzés minimum 10 fő jelentkező esetén indul, a maximális létszám 15 fő.

Kedvezmények

A csoportban 2 fő részére tudunk kedvezményt biztosítani, házaspárok második személye részére 20 % engedmény formájában, amennyiben ezt írásban a jelentkezéssel egyidejűleg kérvényezi. A csoporthoz való későbbi csatlakozás esetén is a teljes képzési díj kerül számlázásra.

Képzés díjak

Regisztrációs díj
7 000 Ft
Képzési díj (3 részletben)
80 000 Ft

Kedvezményes díj

Regisztrációs díj
7 000 Ft
Kedvezményes díj
64 000 Ft

Elérhetőség

Kapcsolatfelvétel eleoskepzes@gmail.com e-mailen keresztül.​
Reimer_Márta

Reimer Márta

pasztorálpszichológus
Eleos ügyvezető
BŐ_Timea

Boncz-Ősz Timea

pénzügyek, felnőttképzési szerződések
Eleos ügyvezető
Tolner-Pozsonyi_Gabi

Tolner-Pozsonyi Gabriella

szupervizor, bibliodrámavezető, lelkigondozó
Eleos ügyvezető