Jelentkezés alapképzésre

Felvételi eljárás

1.

dokumentum

A jelentkezéshez szükséges az alábbi dokumentumok digitális verziója:

a) Saját önéletrajz (ehhez mintát itt találsz)

b) Egyházi közössége vezetőjének ajánlása (ehhez mintát itt találsz)

c) Befizetési bizonylat a regisztrációs díjról

(szkennelt, fotózott verzióban kérjük, pl. pdf, .jpg)

2.

Jelentkezési űrlap kitöltése

Az űrlap kitöltése és az 1/a,b,c dokumentumok feltöltése.

(A dokumentumok feltöltését követően a Küldés gombbal tudod véglegesíteni a jelentkezésedet.)

3.

kérdőív

A jelentkezést követően emailben küldünk egy kérdőívet, amit kitöltve 7 napon belül visszavárunk.

A kérdőív beérkezése után a jelentkező bekerül a regisztrációs eljárásba, amely nem jelent automatikus felvételt a képzésre.

Regisztrációs díj

Név: Eleos-Education Nonprofit Kft.

Összeg: 8 000 Ft

Bank: KDB Bank Európa Zrt.

Bankszámlaszám:

   GIRO szám: 13555555-13552010-00012220

   IBAN: HU80135555551355201000012220

Közlemény: SAJÁT NÉV + regisztrációs díj

A regisztrációs díj és a kérdőív beérkezése után a jelentkező bekerül a regisztrációs eljárásba, amely nem jelent automatikus felvételt a képzésre.

A jelentkezések elbírálása érkezési sorrendben történik, amiről emailben adunk visszajelzést.

A regisztrációs díjat nem áll módunkban visszautalni.

Ha elakadtál, akkor írj emailt az eleoskepzes@gmail.com-ra.

Képzési díj

A 174 órás képzés alapdíja 170 000 Ft, amely a következőket tartalmazza:

Ezen alapdíjat az Eleos könyvelés 3x-i számlakibocsátása után kérjük rendezni.

A képzéshez tartozó 4 egyéni önismereti óra (15 000 Ft/óra) költsége 60 000 HUF, amely összeget a kísérő szakember, pszichológus egyéni számla kibocsátása után kérjük számára utalni.

Kedvezmények

Házaspárok második személye 20 % kedvezményt kaphat az alapdíjra, amennyiben ezt írásban a jelentkezéssel egyidejűleg kérvényezi.

A teljes felvételi eljárási díjat a kedvezményt kérőnek is utalnia kell.

A csoporthoz való későbbi csatlakozás esetén is a teljes képzési díj kerül számlázásra.

Kedvezmény

Képzés díjak

Regisztrációs díj
8 000 Ft
Képzési díj (3 részletben)
170 000 Ft
Egyéni önismereti órák (min. 4 óra)
15 000 Ft /óra

Kedvezményes díj

Regisztrációs díj
8 000 Ft
Kedvezményes díj (3 részletben)
136 000 Ft
Egyéni önismereti órák (min. 4 óra)
15 000 Ft /óra

Jelentkezési űrlap

A 2023/24-es évre megtelt a csoport, több hallgatót már nem tudunk fogadni.
Amennyiben képzésünk felkeltette érdeklődését, kérjük írjon az eleoskepzes@gmail.com címre,
és értesítjük a következő jelentkezés
indulásakor. 

  Jelentkezéshez adatkezelési hozzájárulás és tájékoztató

  Az Eleos-Eucation Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság képzésére történő jelentkezése során a következő személyes adatok megadását kérjük: neve, neme, születési dátuma, címe, email címe, tel. száma, számla fizető neve, címe.

  Személyes adatai kezelésével kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk:

  Az adatkezelés célja: az érintett képzésen való részvételének biztosítása.

  Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6.cikk. (1) a.

  A fenti adatok jelentkezés során való megadására nem köteles, de az adatszolgáltatás elmaradása esetén a képzésen való részvételt nem tudjuk biztosítani. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amely esetben azonban képzésen való részvételét a továbbiakban nem tudjuk biztosítani.
  A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét.

  Adatkezelés időtartama: számviteli bizonylatokhoz szükséges adatok esetében a jogszabályi előírások szerinti – a képzést évét követő – 8 év, egyéb adatoknál a képzés évét követő 5 év.

  Adatokhoz való hozzáféréssel rendelkezők: Adatkezelő erre feljogosított munkatársai, akiknek a feladatuk végzéséhez feltétlenül szükséges.

  Az Ön jogai és jogorvoslati lehetősége: Joga van kérni Adatkezelőtől a kezelt személyes adataihoz való hozzáférést, adatai törlését, helyesbítését, korlátozását, valamint megilleti az adathordozhatóság joga, továbbá tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Az Önt megillető jogok tartalmáról részletes tájékoztatást talál a www.eleoseducation.com weboldalon. Kérésére a tájékoztatót kinyomtatva is rendelkezésére bocsátjuk.

  Jogainak sérelme esetén joga van közvetlenül az adatkezelőhöz fordulni, valamint panasszal fordulni az adatvédelmi hatósághoz: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1363 Budapest, Pf.9., 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., ugyfelszolgalat@naih.hu(link sends e-mail), +3613911400) továbbá jogait bíróság előtt is érvényesítheti.

  Az adatkezelő neve: Eleos-Education Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
  székhelye: 2030 Érd, Károly utca 21.

  Az adatkezelő elérhetősége:

  Az adatkezelő képviselője: Boncz-Ősz Timea

  Elérhetőség

  Kapcsolatfelvétel eleoskepzes@gmail.com e-mailen keresztül.​

  Appel Ildikó

  koordinátor, lelkigondozó

  BŐ_Timea

  Boncz-Ősz Timea

  pénzügyek, felnőttképzési szerződések
  Eleos ügyvezető